Schüco reservedelsshop – et tilbud fra Pluvianus
Log in

Konto åbnes

Databeskyttelseserklæring

PDF-Version

§ 1 Information om indsamling af personoplysninger

(1) I det følgende informerer vi om indsamling af personoplysninger ved benyttelse af vores hjemmeside https://reservedele.schueco.com. Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til Dem, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og Deres brug af hjemmesiden.

(2) Dataansvarlig i henhold til EU’s databeskyttelsesforordnings artikel 4, punkt 7, er: 

Pluvianus er et varemærke tilhørende Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG

Weberstraße 7

49191 Belm

Mail: shop@pluvianus.de 

(jf. oplysningerne under Impressum). 

Vores databeskyttelsesrådgiver er:  

Herr

Bernd van Straelen

trans-acta Datenschutz GmbH

Egbert-Snoek-Str. 1

48155 Münster

Mail: datenschutz@trans-acta.de

Web: www.trans-acta.de

(3) Når De retter henvendelse til os pr. e-mail eller via en kontaktformular, bliver de af Dem angivne oplysninger (Deres e-mailadresse, evt. Deres navn og Deres telefonnummer) opbevaret af os, for at vi kan besvare Deres spørgsmål. Vi sletter de i den forbindelse fremkomne oplysninger, når opbevaring ikke længere er nødvendig, eller begrænser behandlingen, såfremt der er en lovbestemt opbevaringspligt.

(4) Såfremt vi til enkelte funktioner omfattet af vort tilbud benytter en anden leverandør af tjenesteydelser, eller såfremt vi ønsker at benytte Deres oplysninger til markedsføringsmæssige formål, informerer vi Dem nedenfor detaljeret om de gældende procedurer. I den forbindelse angiver vi også de fastlagte kriterier for opbevaringsperioden.

§ 2 Deres rettigheder

(1) I forhold til os har De følgende rettigheder vedrørende Deres personoplysninger:

indsigtsret, databeskyttelsesforordningens artikel 15

ret til berigtigelse eller ret til sletning, databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17 

ret til begrænsning af behandling, databeskyttelsesforordningens artikel 18

ret til indsigelse, databeskyttelsesforordningens artikel 21 

ret til dataportabilitet, databeskyttelsesforordningens artikel 20

(2) De har derudover ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af Deres personoplysninger.

§ 3 Indsamling af personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside

(1) Ved et rent orienterende besøg på vores hjemmeside, altså når De ikke registrerer Dem eller på anden måde sender oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som Deres browser sender til vores server. Når De besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende oplysninger, som er teknisk nødvendige for os, for at kunne vise Dem hjemmesiden og for at kunne yde stabilitet og sikkerhed (retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, punkt 1, litra f).

–   IP-adresse

–   dato og tidspunkt for forespørgslen

–   tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

–   forespørgslens indhold (konkret side)

–   adgangsstatus/HTTP-statuskode

–   konkret overført datamængde

–   den hjemmeside, der benyttes

–   browser

–   styresystem og dets brugerflade

–   browsersoftwarens sprog og version

(2) Udover de ovenfor nævnte oplysninger bliver der ved Deres benyttelse af vores hjemmeside lagret cookies på Deres computer. Cookies er små tekstfiler, der oplagres på Deres harddisk allokeret til den benyttede browser og hvorigennem der gives bestemte oplysninger til den, der placerer cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke iværksætte programmer eller overføre virus til Deres computer. De har til formål at gøre vort internettilbud mere brugervenligt og effektivt.

(3) Brug af cookies:

a)  Denne hjemmeside benytter følgende typer af cookies, hvis omfang og funktion forklares nærmere i det følgende:

–   transiente cookies (se under b)

–   persistente cookies (se under c).

b)  Transiente cookies slettes automatisk, når De lukker browseren. Dertil hører særligt session-cookies. Disse placerer en såkaldt session-ID, med hvilket din browsers forskellige forespørgsler kan tildeles en fælles session. Dermed kan din computer genkendes, når De vender tilbage til vores hjemmeside. Session-cookies slettes, når De logger Dem ud eller lukker browseren.

c)  Persistente cookies slettes automatisk efter en vis tid, som varierer afhængigt af cookien. De kan til enhver tid slette disse cookies under sikkerhedsindstillingerne i Deres browser.

d)  De kan indstille Deres browser i overensstemmelse med Deres ønsker og f.eks. afvise third-party cookies eller alle cookies. Vi gør opmærksom på, at De i så fald ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på vores hjemmeside.

e)  Vi placerer cookies for at kunne identificere nye besøg, såfremt De har en konto hos os.

f)   Derudover benytter vi HTML5 storage objects, som lægges på Deres computer. Disse objects gemmer de nødvendige data afhængig af den browser, De benytter, og har ingen automatisk udløbsdato. De kan forhindre benyttelsen af HTML5 storage objects ved at sætte Deres browser i privat mode. I øvrigt anbefaler vi, at De regelmæssigt manuelt sletter Deres cookies og browser-historik.

g) På vores website indsamles der data i anonymiseret form, som derefter behandles, til kontinuerlig optimering og til analyse af vores webtilbud. Til det formål anvender vi webanalyseværktøjet Webtrekk fra Webtrekk GmbH. Webtrekk som servicevirksomhed med den tyske TÜV-certificering anvender i den forbindelse kun servere i Tyskland. I forbindelse med oprettelsen af anonymiserede anvendelsesprofiler genereres der pseudonymer. Ved pseudonymiseringen erstattes navnet eller en anden identifikationsegenskab helt, så en identificering af den berørte udelukkes. Det omfatter også anvendelsen af cookies, som også indsamler og gemmer data i pseudonymform. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk indordnet under den browser, du anvender, og gennem hvilke der flyder bestemte informationer til den, der placerer cookien.

Dataene anvendes under ingen omstændigheder til personlig identificering af en besøgende (for så vidt det overhovedet skulle være teknisk muligt), og de bringes ikke i sammenhæng med dataene via bæreren af et pseudonym.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, i forbindelse med § 15, TMG (tysk telemedialov). Vores interesse er driften af og sikringen af de grundlæggende funktioner på dette website.

Indsigelsesret i henhold til § 15 i den tyske telemedialov

I henhold til § 15 i den tyske telemedialov kan websidebesøgende gøre indsigelse mod datalagringen af deres anonymiserede, registrerede data som besøgende, så de for fremtiden ikke mere registreres.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne pseudonymiserede databehandling, så dine besøg på vores internetsider i fremtiden ikke mere registreres. Det kræver, at „opt-out-cookien“ aktiveres. Bekræft med nedenstående knap, hvis du vil gøre indsigelse mod den pseudonymiserede databehandling: Switch

Der kan kun tages hensyn til din indsigelse, så længe „opt-out-cookien“ er gemt hos dig på din computer. Vær opmærksom på, at „opt-out-cookien“ principielt også slettes, når dine cookies slettes. Hvis du benytter flere computere, bør du have aktiveret indsigelsesmuligheden på hver terminal.

 
§ 4 Webshop / yderligere funktioner og tilbud på hjemmesiden

(1) Udover den rent informatoriske benyttelse af vores hjemmeside tilbyder vi forskellige ydelser, som De kan benytte, hvis De måtte være interesseret. Det kræver som regel, at De angiver yderligere personoplysninger, som vi bruger for at kunne levere den pågældende ydelse og som er omfattet af de ovenfor nævnte retningslinjer for databehandling. 
(2) Når De ønsker at bestille en vare i vores webshop, er det nødvendigt for aftaleindgåelsen, at De angiver de personlige oplysninger, som er nødvendige for gennemførelsen af Deres bestilling. De obligatoriske oplysninger er særligt markeret. Det er frivilligt, om De vil angive yderligere oplysninger. De af Dem angivne oplysninger benytter vi til gennemførelse af Deres bestilling. Til det formål kan vi videregive Deres betalingsoplysninger til vores bank samt til Schüco International KG og de beordrede tjenesteydere (logistikvirksomheder, speditører). Retsgrundlaget hertil er databeskyttelsesforordningens artikel 6, punkt 1, litra b.
Tjenesteyderne udvælges omhyggeligt af os, de er bundet af vore instrukser og bliver kontrolleret regelmæssigt.
De kan frivilligt oprette en kundekonto, hvorved vi kan opbevare Deres data til brug for efterfølgende køb. Ved oprettelse af en konto under ”log ind” vil de af Dem angivne oplysninger blive lagret med mulighed for tilbagekaldelse. Alle yderligere oplysninger, inkl. Deres brugerkonto, kan De til enhver tid ændre under kundeoplysninger. Kundekontoen slettes på forlangende.
Vi kan endvidere behandle de af Dem angivne oplysninger med henblik på at informere Dem om andre interessante produkter fra vores sortiment eller fremsende e-mails med tekniske informationer til Dem.
(3) Vi er på grundlag af handels- og skatteretlige forskrifter forpligtede til at opbevare Deres adresse-, betalings- og bestillingsoplysninger i 10 år. Imidlertid begrænser vi databehandlingen efter to år, dvs. at Deres oplysninger kun vil blive benyttet til overholdelse af de lovbestemte forpligtelser.
(4) For at forhindre, at tredjemand får uberettiget adgang til Deres personoplysninger, især Deres finansielle data, bliver bestillingsproceduren krypteret via TLS-teknik.
(5) Derudover kan vi videregive Deres personoplysninger til tredjemand, hvis vi sammen med forretningspartnere tilbyder deltagelse i aktioner, lotterier, kontraktindgåelse eller tilsvarende ydelser. De modtaget yderligere informationer herom ved angivelse af Deres personoplysninger eller nederst i beskrivelsen af tilbuddet.
(6) Såfremt vore tjenesteydere eller forretningspartnere har deres hjemsted i et land udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), informerer vi Dem om konsekvenserne af dette i beskrivelsen af tilbuddet.
 
§ 5 Indsigelse mod eller tilbagekaldelse af behandlingen af Deres oplysninger

(1) Såfremt De har givet tilladelse til behandling af Deres oplysninger, kan De til enhver tid tilbagekalde denne. En sådan tilbagekaldelse påvirker tilladeligheden af at behandle Deres personoplysninger, når De har meddelt os den.
(2) Såfremt behandlingen af Deres personoplysninger er støttet på en interesseafvejning, kan De gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er særligt tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig til gennemførelse af en aftale med Dem, hvilket vil blive skildret i den efterfølgende beskrivelse af de enkelte funktioner. Ved fremsættelse af en sådan indsigelse beder vi Dem angive årsagerne til, at vi ikke skulle have behandlet Deres personoplysninger som sket. I tilfælde af en begrundet indsigelse undersøger vi omstændighederne og vil enten indstille databehandlingen hhv. tilpasse den eller påvise de tvingende beskyttelsesværdige grunde der gør, at vi kan fortsætte behandlingen.
 
(3) De kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af Deres personoplysninger til markedsføringsmæssige formål eller dataanalyse. Indsigelse mod reklamer kan fremsendes til: fortryd@pluvianus.de.
 
Social-Media-Ikoner I Bunddteksten på Websitet

Normalt overfører de knap-løsninger (fx Like-knap hos Facebook), som de sociale netværk stiller til rådighed, allerede personrelaterede data til det respektive sociale netværk, når en bruger besøger et website, hvori der er integreret en Social-Media-knap.
Dette er ikke tilfældet hos os. Bundteksten i vores website indeholder ingen Plug-in-knapper. Her vises kun ikoner. Disse henviser til de relevante Social-Media-Platforme med et eksternt link, når du klikker på dem. Du er først aktivt forbundet med de relevante platforme, når du selv bliver aktiv ved at klikke og eventuelt logger på den pågældende platform. En overførsel af personrelaterede data på grundlag af integrering af ikoner på Social-Media-platforme gennem kald af vores website finder ikke sted.


Databeskyttelseserklaering om anvendelse af YouTube

Vores website indeholder komponenter fra YouTube. YouTube er en internet-videoportal, som giver video-udgivere mulighed for gratis at offentliggøre videoklip og give andre brugere mulighed for ligeledes gratis at se, vurdere og kommentere disse. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor man både kan hente komplette film og fjernsynsudsendelser og musikvideoer, trailere eller videoer fremstillet af brugerne selv via internetportalen.
 
Operatørselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab under Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Hver gang én af de enkelte sider på dette website, som drives af den, der er ansvarlig for bearbejdningen, og på hvilken der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), kaldes frem, beder den respektive YouTube-komponent automatisk internetbrowseren på det informationsteknologiske system for den pågældende person om at downloade en visning af den relevante YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan hentes på https://www.youtube.com/intl/dk/yt/about/. Inden for rammerne af den tekniske proces modtager YouTube og Google oplysninger om den konkrete underside på vores website, som besøges af den pågældende person.
 
Hvis den pågældende person samtidig er logget på YouTube, registrerer YouTube ved besøg på en underside, som indeholder en YouTube-video, hvilken underside på vores website, den pågældende person konkret besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og knyttes til den respektive YouTube-konto for den pågældende person.
 
Via YouTube-komponenten får YouTube og Google altid besked om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person på tidspunktet for besøg på vores website samtidig er logget på YouTube. Dette sker uafhængigt af, om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den pågældende person ikke har haft til hensigt at overføre disse oplysninger til YouTube og Google, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto, før vedkommende besøger vores website.
 
De af YouTube offentliggjorte dataretningslinjer, som kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk oplyser om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personrelaterede data.
 
Databeskyttelseserklaering om brug af google remarketing

Vi har integreret tjenester fra Google Remarketing på dette website. Google Remarketing er en funktion fra Google-AdWords, som giver en virksomhed mulighed for at vise markedsføringsmateriale til sådanne internetbrugere, som før har besøgt virksomhedens website. Integreringen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed tilladelse til at oprette brugerrelateret markedsføringsmateriale og dermed vise reklamer for internetbrugeren, som er relevant for denne i forhold til dennes interesser.
 
Operatørselsskabet for tjenesterne fra Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
Formålet med Google Remarketing er visning af reklame, der er relevant i forhold til interesser. Google Remarketing giver os mulighed for at vise reklamer via Google-reklamenetværket eller få disse vist på andre websites, som er afstemt efter individuelle internetbrugeres behov og interesser.
 
Google Remarketing sætter en cookie på dit informationsteknologiske system for den pågældende person. Cookies er allerede forklaret ovenfor. Når der sættes cookies, får Google mulighed for at genkende den bruger, der besøger vores website, hvis denne senere besøger websites, som ligeledes er en del af Google-reklamenetværket. Ved hvert besøg på et website, hvor tjenesten fra Google Remarketing er integreret, identificerer internetbrowseren for den pågældende person sig automatisk over for Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces modtager Google viden om personrelaterede data såsom brugerens IP-adresse eller søgeadfærd, som Google blandt andet anvender til at vise reklame, som er relevant i forhold til den pågældendes interesser.
 
Ved hjælp af cookies lagres personrelaterede oplysninger, som eksempelvis omfatter de websites, som den pågældende person har besøgt. Ved hvert besøg på vores websites overføres der derfor personrelaterede data til Google i USA, herunder IP-adressen for den internettilslutning, som den pågældende person anvender. Disse personrelaterede data lagres af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse oplysninger til tredjemand via den tekniske proces.
 
Som beskrevet ovenfor kan den pågældende person altid forhindre, at vores website registrerer cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har sat, altid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
 
Desuden kan den pågældende person gøre indsigelse mod Googles interesserelaterede reklame. I den forbindelse skal den pågældende person vælge alle de internetbrowsere, som vedkommende har brugt, fra linket https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da og foretage de ønskede indstillinger dér.
 
Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelseserklæringer fra Google kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.
 
Sammenfatningen af de registrerede data på din Google-konto sker kun på grundlag af dit samtykke, som du kan afgive eller tilbagekalde over for Google (art. 6, stk. 1 litra. a) i GDPR). Ved dataregistreringsforløb, som ikke sammenføres på din Google-konto (fx fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod sammenføringen) beror registreringen af dataene på art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. Den berettigede interesse skyldes, at vi som operatør af et website har en interesse i anonymiseret analyse af besøgende på websitet med henblik på reklameformål.
 
Databeskyttelseserklaering om anvendelse og brug af google adwords og google conversion- treckking
 
Dette website anvender Google AdWords. AdWords er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(“Google”).
 
Inden for rammerne af Google AdWords anvender vi den såkaldte Conversion-Tracking. Når du klikker på en af Google aktiveret visning, sættes der en cookie for Conversion-Tracking. Cookies er små tekstfiler, som internet-browseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og anvendes ikke til personlig identifikation af brugerne. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette website, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vores virksomhed registrere, at brugeren har klikket på visningen og blev sendt videre til denne side.
 
Alle Google AdWords-kunder får forskellige cookies. De pågældende cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websites. De oplysninger, der er indhentet ved hjælp af Conversion-cookies, har til formål at oprette Conversion-statistikker for AdWords-kunder, som har accepteret Conversion-Tracking. Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, som har klikket på deres visning og blev sendt videre til en side, som er udstyret med en Conversion-Tracking-Tag. De får dog ingen oplysninger, som kan anvendes til personlig identifikation af brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt og bekvemt at deaktivere cookien fra Google Conversion Tracking via din internet-browser under brugerindstillinger. Så bliver du ikke medtaget i Conversion-Tracking-statistikkerne.
 
Lagringen af “Conversion-cookies” sker på grundlag af art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. Udbyderne af websitet har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærden, så de både kan optimere web-udvalget for den pågældende og optimere reklame rettet mod denne.
 
Yderligere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion-Tracking finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.
 
Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret, når der sættes cookies og kun tillader cookies i hvert enkelt tilfælde, generelt afviser godkendelse af cookies i bestemte tilfælde samt aktiverer automatisk sletning af cookies ved lukning af browseren. Ved deaktivering af cookies kan dette websites funktion være begrænset.
 
 
Databeskyttelseserklaering om anvendelse af doubleclick

Vores website indeholder komponenter fra DoubleClick by Google. DoubleClick er et mærke fra Google, som fortrinsvis anvendes til markedsføring af særlige online-marketing-løsninger til reklamebureauer og forlag.
 
Operatørselskabet for DoubleClick by Google er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
 
DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren ved hver impression samt ved hjælp af klik eller andre aktiviteter. Enhver af disse dataoverførsler udløser en cookie-forespørgsel til den pågældende persons browser. Hvis browseren accepterer denne forespørgsel, sætter DoubleClick en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Cookies er allerede forklaret ovenfor. Formålet med cookien er at optimere og vise reklame. Cookien anvendes blandet andet til at indsætte og vise brugerrelevant reklame samt til at oprette rapporter om reklamekampagner eller forbedre disse. Desuden bruges cookien til at forebygge visning af samme reklame flere gange.
 
DoubleClick anvender en cookie-ID, som kræves til afvikling af den tekniske proces. Cookie-ID'en kræves eksempelvis til at vise en reklame i en browser. Via cookie-ID'en kan DoubleClick desuden registrere de reklamer, der allerede er blevet vist i en browser, så dobbeltvisninger undgås. Desuden kan DoubleClick registrere omsætninger via cookie-ID'en. Omsætninger registreres eksempelvis, når en bruger først får vist en DoubleClick-reklame og senere gennemfører et køb på den erhvervsdrivendes website med den samme internetbrowser.
 
En cookie fra DoubleClick indeholder ingen personrelaterede data. En DoubleClick-cookie kan dog indeholde yderligere reklamekampagne-identifikatorer. En kampagne-identifikator har til formål at identificere de reklamekampagner, som brugeren allerede har været i kontakt med.
 
Hver gang én af de enkelte sider på dette website, som drives af den, der er ansvarlig for behandlingen, og på hvilken der er integreret en DoubleClick-komponent, kaldes frem, beder den respektive DoubleClick-komponent automatisk internetbrowseren på det informationsteknologiske system for den pågældende person om at overføre data med henblik på online-reklame og afregning af provision til Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Google kendskab til data, som Google også anvender til at oprette provisionsafregninger. Google kan blandt andet fastslå, at den pågældende person har klikket på bestemte links på vores website.
 
Som beskrevet ovenfor kan den pågældende person altid forhindre, at vores website registrerer cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Desuden kan cookies, som Google allerede har sat, altid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.
 
Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelseserklæringer fra DoubleClick by Google kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.