Schüco reservedelsshop – et tilbud fra Pluvianus
Log in

Konto åbnes

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

(1) Såfremt du er forbruger (dvs. at den vare, du bestiller i onlineshoppen, hovedsagelig skal være bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for dig, og du dermed hovedsageligt handler udenfor dit erhverv), har du fortrydelsesret i henhold til gældende lovbestemmelser.

(2) I øvrigt gælder for fortrydelsesretten de vilkår, der er indeholdt i følgende oplysning om fortrydelsesret.

Oplysninger om fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke fragtmanden, modtager den sidste vare fysisk.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Pluvianus er et varemærke tilhørende Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, telefon +49 (0)21117541711, fax +49 (0)211 17541717, e-mail fortryd@pluvianus.de, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk: standardfortrydelsesformular.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os på adressen Pluvianus Logistikzentrum, Boschstraße 38, D-48369 Saerbeck, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden de 14 dage udløber. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.